Ettelbruck ettelbreck@weltbutteker.lu

9, rue Guillaume - Tel.: 81 95 32
9 - 11.30 h & 14 - 18 h
Mo vormittag & Sa ab 17 Uhr geschlossen
Fermé lu matin et sa dès 17 h