Diekirch dikrech@weltbutteker.lu

4, place Joseph Bech - Tel.: 26 80 44 01
9 - 12h et 14 - 18 h
Mo vormittags und Sa ab 17 Uhr geschlossen
fermé lundi matin et samedi dès 17h