Adresses

 Esch/Alzette (rue du Fossé) esch@weltbutteker.lu
34, rue du Fossé - Tel.: 54 33 77
9 - 12 h & 14 - 18 h
Mo vormittags geschlossen
Fermé lu matin

Esch/Alzette (rue de l'Alzette) esch@weltbutteker.lu
95, rue de l'Alzette - Tel.: 26 54 11 92
9 - 12.30 h & 13.30 - 18 h
Mo vormittags geschlossen
Fermé lu matin